Cách tính giá Cổ Phiếu sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu Danh sách doanh nghiệp chia cổ tức 2024

Đầu Tư Là Gì Chào Các bạn thân mến,

Trong bài viết này Đầu tư là gì xin chia sẻ tới các bạn về chủ đề Cổ tức và Cách tính giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu nhanh dễ hiểu cho nhà đầu Tư F0. Qua đó giúp chúng ta có thêm kiến thức khi quyết định đầu tư theo trường phái hưởng cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn. Trả Cổ Tức Bằng Tiền Mặt là gì ? Hãy cùng theo dõi nhé !

Vậy cổ tức là gì? 

Cổ tức là cách doanh nghiệp phân phối lại lợi nhuận sau khi huy động được vốn đầu tư từ cổ đông.
Bất kỳ nhà đầu tư nào khi đầu tư vào cổ phiếu đều quan tâm đến 2 yếu tố sau khi đầu tư:

  • Cổ tức (Dividend)
  • Chênh lệch giá mua-bán (Capital Gain)

Có 3 hình thức để doanh nghiệp trả cổ tức cho cổ đông:

  • Cổ tức bằng tiền mặt (Cash Dividend)
  • Mua lại cổ phiếu (Stock buyback – Share repurchases)
  • Cổ tức bằng cổ phiếu (Stock Divedend)

Doanh Nghiệp Chốt Quyền Chia Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu, Tiền Mặt (06/12 đến 10/12/2021)

Ngày 6/12/2021: HTN, HCM, PVC, PHR, CTF

Ngày 6/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán HTN) chốt danh sách cổ đông phát hành 39,6 cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 80%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 396 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Hưng Thịnh Incons đạt 4.552 tỷ đồng doanh thu, tăng 23,7% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng hơn 91%, lên 357 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 345 tỷ đồng. EPS thuộc TOP cao với 10.281 đồng. Tính đến 31/12/2020 Hưng Thịnh Incons còn gần 600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 15 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 45 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Ngày 6/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán HCM) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 6/1/2022. Như vậy với hơn 305 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Chứng khoán HSC sẽ chi khoảng 153 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, 9 tháng năm 2021, Chứng khoán HSC ghi nhận doanh thu thuần 2.411 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ năm 2020 và thực hiện 90% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.151 tỷ đồng, tăng 135% so với cùng kỳ và thực hiện 96% kế hoạch cả năm 2021.

Ngày 6/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng Công ty Hóa chất và dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem – mã chứng khoán PVC) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 4,5%. Thời gian thanh toán 24/12/2021. Như vậy với 47,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVChem sẽ chi khoảng 21,3 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 của PVChem đạt gần 1.700 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 85% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế giảm 29,6% xuống còn 13,8 tỷ đồng – vẫn hoàn thành trên 95% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Ngày 6/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 14/12/2021. Như vậy với gần 135,5 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, cao su Phước Hòa sẽ chi khoảng 271 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Cao su Phước Hòa đạt 1.632 tỷ đồng doanh thu, đi ngang so với cùng kỳ. Nhờ khoản thu nhập khác hơn 900 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế tăng 130% so với năm 2019, lên 1.125 tỷ đồng. EPS đạt 7.711 đồng.

CTCP City Auto (CTF) phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 6%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 40 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán tính đến 31/12/2020.

Ngày 7/12/2021: SIP, VNL, SST, SHA, RTB

Ngày 7/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán SIP) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 18%. Thời gian thanh toán 17/12/2021.

Kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021 Đầu tư Sài Gòn VRG đạt 4.129 tỷ đồng doanh thu, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 906 tỷ đồng, vượt trên 39% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 734 tỷ đồng, tăng 8,5% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 679 tỷ đồng. EPS đạt 7.439 đồng.

CTCP Logistics Vinalink (VNL) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 24/12/2021.

Ngày 7/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Công ty Thương mại bia Sài Gòn Sông Tiền (SST) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ lên đến 273,26%. Thời gian thanh toán vào 22/12/2021.

Nhìn lại những năm trước, đây không phải là lần đầu Bia Sài Gòn Sông Tiền để lại dấu ấn về cổ tức. Trước đó năm 2017 công ty trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 207% và năm 2018 trả cổ tức cũng bằng tiền tổng tỷ lệ 239%. Năm 2020 – năm đầu tiên chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công ty vẫn trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 347,6%.

Bia Sài Gòn Sông Tiền cũng được xếp vào TOP những doanh nghiệp đạt tỷ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cao trong mấy năm gần đây. Năm 2019 công ty đạt 5.082 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt gần 147 tỷ đồng, tang trưởng 60,7% so với năm trước đó. EPS thuộc hàng “khủng” với 34.937 đồng. Năm 2018 tỷ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của công ty cũng rất cao với 20.805 đồng. Còn năm 2017 công ty lãi sau thuế hơn 107 tỷ đồng. EPS đạt 24.714 đồng. Năm 2020 doanh thu công ty đạt 4.290 tỷ đồng, giảm 15,6% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế giảm 20,6% xuống còn gần 117 tỷ đồng. EPS vẫn thuộc TOP cao 27.579 đồng.

CTCP Sơn Hà Sài Gòn (SHA) phát hành gần 1,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 16 tỷ đồng.

CTCP Cao su Tân Biên (RTB) chi tạm ứng cổ tức năm2 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian tanh toán 20/12/2021.

Ngày 8/12/2021: IST, ASP, QPH, CHS

CTCP Tân cảng Sóng Thần (IST) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 30/12/2021.

CTCP Tập đoàn dầu khí Alpha (ASP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 24/12/2021.

CTCP Thủy điện Quế Phong (QPH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 28/12/2021.

CTCP Chiếu sáng công cộng Tp Hồ Chí Minh (CHS) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 (tỷ lệ 6,5%) và tạm ứng cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 4%), tổng tỷ lệ 10,5%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

Ngày 9/12/2021: MSH, HT1, PNJ, MPC, VCS, RCL, MST, TLD, SJE, MGG, NQT, DUS, MPY

Ngày 9/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP May Sông Hồng (mã chứng khoán MSH) chốt danh sách cổ đông chi cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 45%. Thời gian thanh toán 24/12/2021. Như vậy với hơn 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, May Sông hồng dự kiến sẽ chi khoảng 225 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Ngày 9/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (mã chứng khoán HT1) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 28/12/2021. Như vậy với hơn 381,5 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Xi măng Hà Tiên 1 sẽ chi khoảng 457 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

HỌC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIP 1 VS 1

Bộ 11 tài Liệu Chia Sẻ Miễn Phí Tới Các Nhà Đầu Tư Chứng Khoán

Vậy Để Nhận được Bộ 11 Tài Liệu Trên bạn Cần mở Tài Khoản Chứng Khoán của TechcomBank Thành công Theo Link Sau : https://dautulagi.com/tcbs

Đăng ký Mở Tài Khoản

Cách Nhận Bộ 11 Tài Liệu Đầu Tư CHứng Khoán

Mở tài khoản chứng khoán TCBS với Mã giới thiệu iWealth Partner: 105C698138 . Các bạn liên hệ với chúng tôi để Nhận Bộ 11 Tài Liệu Phía Trên chi tiết liên hệ: Facebook Đầu Tư Là Gì hoặc Zalo: 0966.192.366

Đăng Ký Học Đầu Tư Chứng Khoán Miễn Phí từ A-Z

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Xi măng Hà Tiên 1 đạt 7.963 tỷ đồng doanh thu, giảm 9,9% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế giảm 18% xuống còn 608 tỷ đồng. EPS đạt 1.593 đồng. Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trong đó chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12%.

Ngày 9/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 11/1/2022. Như vậy với hơn 227 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PNJ sẽ chi khoảng 136 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Ngày 9/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 30/12/2021. Như vậy với gần 200 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Thủy sản Minh Phú sẽ chi gần 400 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Thủy sản Minh Phú đạt 14.329 tỷ đồng doanh thu, giảm 15,7% so với năm 2019. Nhờ chi phí tài chính giảm, chi phí bán hàng giảm mạnh nên lợi nhuận sau thuế tăng 51,6% lên mức 674 tỷ đồng. EPS đạt 3.243 đồng. Tính đến 31/12/2020 Thủy sản Minh Phú còn 669 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 107 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 2.322 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Ngày 9/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Vicostone (mã chứng khoán VCS) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 24/12/2021. Như vậy với 160 triệu cổ phiếu đang niêm yết, Vicostone dự chi khoảng 320 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông đợt này. Trước đó hồi giữa tháng 6 Vicostone đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20%.

Kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 của Vicostone đạt hơn 5.206 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.541,7 tỷ đồng, tăng 36,7% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.304 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 7.280 đồng.

CTCP Địa ốc Chợ Lớn (RCL) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 27/12/2021.

CTCP Đầu tư MST (MST) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 24/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 2,62 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 4%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 26,2 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long (TLD) phát hành gần 2,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 7%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 28 tỷ đồng.

CTCP Sông Đà 11 (SJE) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 10/1/2022.

Tổng Công ty Đức Giang – CTCP (MGG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Nước sạch Quảng Trị (NQT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,5%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Dịch vụ đô thị Đà Lạt (DUS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 28/12/2021.

CTCP Môi trường đô thị Phú Yên (MPY) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 27/12/2021.

Ngày 10/12/2021: BCM, CAV

Ngày 10/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp – CTCP (Becamex IDC – mã chứng khoán BCM) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 30/12/2021. Như vậy với hơn 1,93 tỷ cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Becamex IDC sẽ chi khoảng 414 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Becamex IDC đạt 7.723 tỷ đồng doanh thu, giảm 6% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.149 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ nhưng cũng vượt 131% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Theo kế hoạch ban đầu đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Becamex IDC dành 414 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 4%. Tuy nhiên nhờ vượt xa kế hoạch lợi nhuận được giao, Becamex IDC trình phương án gấp đôi cổ tức, chi trả bằng tiền tỷ lệ 8%, tương ứng tổng mức chi 828 tỷ đồng. Trước đó Becamex IDC đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 tỷ lệ 4%.

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 23/12/2021.

Tìm hiểu về trả Cổ tức bằng cổ phiếu:

 

Cổ tức bằng cổ phiếu là gì?

Cổ tức bằng cổ phiếu (Stock Divedend) là cách công ty thay vì trả cổ tức tiền mặt, mua lại cổ phiếu thì sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ
đông.

Công ty tài trợ cổ tức bằng cổ phiếu từ đâu?

Công ty có thể trả cổ tức bằng cổ phiếu từ các nguồn sau:

  • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Retained Earnings).
  • Các quỹ dự phòng doanh nghiệp như: quỹ đầu tư phát triển (Investment & Developmentfund).
  • Thặng dư vốn cổ phần (Share premiums).

Nhà đầu tư cần lưu ý, việc phát hành cổ tức bằng cổ phiếu không làm thay đổi vốn chủ sở hữu (Shareholder’s equity), và tỷ lệ nắm giữ của mỗi cổ đông trong công ty không đổi (do cùng nhận một tỷ lệ tương ứng cho phần tăng thêm).

Ví dụ: Khi công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1 có nghĩa cứ 5 cổ phiếu nắm giữ thì cổ đông có thêm 1 cổ phiếu.

Công ty được và mất gì khi trả cổ tức bằng cổ phiếu?

  • Ưu điểm: Nhà đầu tư tránh được thuế đánh vào cổ tức tiền mặt, khi nhận thêm cổ tức bằng cổ phiếu. Ngoài ra, ở góc độ công ty, công ty có thể tránh việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt khi đang cần dùng số tiền đó để đầu tư vốn lưu động hoặc tài sản cổ định (Nhà máy, thiết bị, v.v…). Bên cạnh đó, việc trả cổ tức bằng cổ phiếu còn giúp tăng thanh khoản giao dịch cổ phiếu, khi số lượng cổ phiếu phát hành thêm tăng lên, và giá được điều chỉnh giảm tương ứng. Do đó, cơ hội cổ phiếu đến với nhiều nhà đầu tư hơn, và cơ hội tăng giá cho chính bản thân cổ phiếu cũng xảy ra.
  • Nhược điểm: Do số cổ phiếu lưu hành tăng lên, vốn hóa không đổi nên thị giá một cổ phiếu sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ giảm. Bên cạnh đó, nếu công ty sử dụng tiền thay vì trả cổ tức tiền mặt vào các dự án không tạo thêm khả năng lợi nhuận cho nhà đầu tư, giá cổ phiếu có thể giảm, khiến nhà đầu tư mất đi cơ hội nếu nhận tiền mặt cổ tức thay vì cổ tức bằng cổ phiếu.

Phân biệt cổ tức bằng cổ phiếu với chia tách cổ phiếu và cổ phiếu thưởng:

Về nguyên tắc, dù công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu (Stock Dividend) hay chia tách cổ phiếu (Stock Split), giá trị vốn chủ sở hữu không đổi. Tuy nhiên:Trả cổ tức bằng cổ phiếu: có sự dịch chuyển qua lại giữa các tài khoản con trong vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán.

Ví dụ: quỹ đầu tư phát triển tài trợ cho nguồn trả cổ tức bằng cổ phiếu, thì quỹ này sẽ giảm một phần đúng bằng phần tăng thêm ở vốn điều lệ công ty.Chia tách cổ phiếu: không làm ảnh hưởng đến bất kỳ khoản nào trên vốn chủ sở hữu.

Cách tính giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu nhanh dễ hiểu:

Bạn là một nhà đầu tư mới, hãy tham khảo Khóa học đầu tư chứng khoán cơ bản từ A đến Z hay tham khảo các Sách hay, tài liệu ebook về chứng khoán  mang đến cho bạn những kiến thức đầu tư cần thiết nhất để có thể kiếm lời bền vững từ thị trường chứng khoán này nhé !

> Ngoài ra khi muốn giao dịch chứng khoán thì việc đầu tiên chúng ta phải làm đó chính là mở tài khoản chứng khoán. Nếu các bạn chưa có tài khoản chứng khoán thì có thể tham khảo ngay  Mở Tài Khoản Chứng Khoán Online tại Techcom Securities (TCBS) trong 3 phút (eKYC) 100% online nhanh chóng và thao tác dễ dàng tại: https://dautulagi.com/tcbs

Trên đây là những thông tin về Đầu tư chứng khoán, Cách tính giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu nhanh dễ hiểu cho nhà đầu Tư F0. Hy vọng những chia sẻ của Đầu tư là gì sẽ giúp các bạn giải quyết những thắc mắc về  thị trường chứng khoán Việt Nam. Để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu Thông tin đầu tư sẽ giúp bạn đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn! Xem thêm Trả Cổ Tức Bằng Tiền Mặt là gì ?

Kết Luận

Nếu các bạn quan tâm về chứng khoán và muốn học đầu tư về chứng khoán. Liên hệ ngay số hotline 0966.192.366 , chúng tôi sẽ tư vấn nhiệt tình và giúp các bạn làm chủ được thị trường chứng khoán nhanh nhất có thể.

Lựa chọn đầu tư là ở mỗi người, nhưng lựa chọn đúng sẽ quyết định rất lớn đến thành công trong tương lai. Chúc các bạn thành công!

Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết NHỮNG QUY LUẬT BẤT BIẾN CỦA TTCK VIỆT NAM BẠN CẦN BIẾT để hiểu hơn về Thị Trường Chứng Khoán nhé.

*** Tất cả là quan điểm cá nhân và không được xem là lời khuyên đầu tư!

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức và khuyến nghị đầu tư chứng khoán hàng ngày theo đường link : Khuyến Nghị Đầu Tư Chứng Khoán. Và đừng quên một nút like trang  Facebook Đầu Tư Là Gì để cập nhật thêm tin tức và học hỏi thêm nhiều kiến thức về thị trường nhé. Mọi thắc mắc nhà đầu tư có thể bình luận ở phía dưới chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất.

Chúc cả nhà đầu tư hiệu quả!

Liên Hệ Quảng Cáo Tại Đây

Xem thêm

8 Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán Cơ Bản Nhà Đầu Tư Phải Biết [ 2022 ]

8 Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán Cơ Bản Nhà Đầu Tư Phải Biết [ 2022 ]

Mỗi loại lệnh giao dịch chứng khoán đều có ý nghĩa và cách sử dụng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
0966192366