Danh Sách Doanh Nghiệp Chia Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu, Tiền Mặt Tháng Năm 2024

Trả cổ tức bằng tiền mang lại cảm giác chắc chắn cho cổ đông khi tìm kiếm lợi nhuận trong đầu tư cổ phiếu. Đối với những nhà đầu tư phòng thủ thì việc nhận tiền mặt từ công ty đảm bảo hơn nhiều so với việc công ty giữ lại tiền và chạy theo những cơ hội “hào nhoáng” nhưng không chắc chắn.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu khá phổ biến ở những doanh nghiệp đang trong giai đoạn tăng trưởng cao, có nhu cầu cao được giữ lại lợi nhuận để mở rộng kinh doanh. Họ có thể phát hành thêm cổ phiếu (zero-cost) hoặc sử dụng cổ phiếu quỹ (nếu có) để trả cổ tức cho cổ đông.

Chia Cổ Tức Bằng Tiền Mặt là gì ?

+ Trả cổ tức bằng tiền mặt là quá trình mà Doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng tiền mặt trực tiếp vào tài khoản của cổ đông bằng mệnh giá VNĐ. Việc nhận tiền mặt mang lại cảm giác an toàn, chắc chắn cho cổ đông hơn là việc tiếp tục gửi lại tiền cho công ty để phụ thuộc vào kết quả kinh doanh trong tương lai.

+ Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần nào cho thấy nguồn tiền vững mạnh của công ty, tạo ra cảm giác an toàn cho cổ đông khi đầu tư vào công ty. Việc nhận cổ tức bằng tiền mặt làm cho cổ đông phải chịu thuế 2 lần bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp (20% – 22%) và thuế thu nhập cá nhân cho phần cổ tức nhận về (5%).

Chia Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu là gì ?

+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu có nghĩa là công ty sẽ phát hành thêm lượng cổ phiếu cho cổ đông. Tuy nhiên, việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ không làm thay đổi vốn chủ sở hữu hay tỉ lệ nắm giữ cổ phần của cổ đông vì cổ phiếu được phát hành thêm chỉ được sử dụng để chi trả cổ tức.

+ Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu giúp công ty giữ lại được nguồn vốn để tiếp tục mở rộng kinh doanh hoặc vượt qua được giai đoạn khó khăn. Nếu trong tương lai công ty hoạt động không hiệu quả thì giá cổ phiếu có thể giảm. Có thể phát sinh cổ phiếu lẻ rất khó bán trong trường hợp cổ đông muốn thanh lý cổ phiếu.

Bảng Khuyến Nghị Đầu Tư Chứng Khoán

Mở tài khoản chứng khoán TCBS với Mã giới thiệu iWealth Partner: 105C698138 Liên Hệ 0966.192.366 Để Nhận Tin Doanh Nghiệp Chốt Quyền Chia Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu, Tiền Mặt Sớm Nhất

Đăng Ký Mở Tài Khoản

Doanh Nghiệp Chốt Quyền Chia Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu, Tiền Mặt (29/11 đến 03/12/2021)

CTCP Khoáng sản Fecon (FCM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5%. Thời gian thanh toán 14/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 4,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%.

CTCP CENCON Việt Nam (CEN) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 3,5%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (MCM) chi trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Địa ốc Sài Gòn (SGR) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 20/12/2021.

CTCP Sông Ba (SBA) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/12/2201.

CTCP Thủy sản và thương mại Thuận Phước (THP) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 20/1/2022.

CTCP Khoáng sản công nghiệp Yên Bái (YBM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Vicem Thương mại Xi măng (TMX) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Công trình GTVT Quảng Nam (QTC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4,24%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) phát hành 1,95 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 19,5 tỷ đồng.

Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (SEP) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 27/1202/21.

CTCP Lệ Ninh (LNC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 0,35%. Thời gian thanh toán 7/12/2021.

CTCP Xếp dỡ và dịch vụ cảng Sài Gòn (SAC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Xi măng La Hiên VVMI (CLH) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP In Hàng Không (IHK) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Thiết bị (MA1) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,7%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Địa ốc Sacom (SLD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,42%. Thời gian thanh toán 31/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 80:1.

CTCP Xây lắp Thành An 96 (TA9) chi tra cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 16/12/2021.

CTCP Bê tông ly tâm An Giang (ACE) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 35%. Thời gian thanh toán 30/12/2021.

CTCP Đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) phát hành 1,95 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 19,5 tỷ đồng.

Ngày 2/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Ngân hàng TMCP Nam Á (mã chứng khoán NAB) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 57 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 100:12,487. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 570 tỷ đồng.

CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Tổng tỷ lệ chi trả 15%. Thời gian thanh toán 4/1/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên dự kiến vào 8/1/2022.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 20/1/2022.

CTCP Đầu tư phát triển điện Miền Trung (SEB) chi tạm ứng cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 16/12/2021.

CTCP Vật tư Hậu Giang (HAM) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 24/12/2021.

CTCP Thủy điện – Điện lực 3 (DRL) chi tạm ứng cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Hóa chất Việt Trì (HVT) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 24/12/2021.

CTCP Gạch ngói Đồng Nai (GND) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Công nghiệp Tung Kuang (TKU) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 20/12/2021.

CTCP Đầu tư phát triển nhà HUD2 (HD2) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 30/12/2021.

Doanh Nghiệp Chốt Quyền Chia Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu, Tiền Mặt (22/11 đến 26/11/2021)

Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp – CTCP (BCM): Ngày 13/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2021.

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC): Ngày 17/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 80% (01 cổ phiếu nhận 8.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/6/2022.

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Ngày 8/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thanh toán 17/12/2021.

CTCP Địa ốc Chợ Lớn (RCL): Ngày 10/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 27/12/2021.

CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền (SST): Ngày 8/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 273,26% (01 cổ phiếu nhận 27.326 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX): Ngày 20/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 12/1/2022.

CTCP Công nghiệp Tung Kuang (TKU): Ngày 6/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/12/2021. Bên cạnh đó Công nghiệp Tung Kuang còn chốt danh sách cổ đông phát hành gần 6,5 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 1.000:200. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 65 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1): Ngày 10/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 28/12/2021.

CTCP Bê tông ly tâm An Giang (ACE): Ngày 2/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 35% (01 cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2021.

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV): Ngày 13/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 23/12/2021.

CTCP Tập đoàn dầu khí Alpha (ASP): Ngày 9/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 24/12/2021.

CTCP Đầu tư phát triển nhà HUD2 (HD2): Ngày 6/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2021.

CTCP Vật tư Hậu Giang (HAM): Ngày 3/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 24/12/2021.

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM): Ngày 16/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 12/1/2022.

Tổng Công ty Hóa chất và dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVC): Ngày 7/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 4,5% (01 cổ phiếu nhận 450 đồng). Thời gian thanh toán 24/12/2021.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (ACL): Ngày 24/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 5/1/2022.

CTCP Logistics Vinalink (VNL): Ngày 8/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 24/12/2021.

CTCP Thủy điện Quế Phong (QPH): Ngày 9/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/12/2021.

CTCP In Hàng Không (IHK): Ngày 1/12-  ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng Cấp thoát nước (VSI): Ngày 15/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2021.

CTCP Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (CMD): Ngày 24/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 12/1/2021.

Nam Việt (HOSE: ANV) ANV dự chi hơn 127 tỷ đồng trả cổ tức thông báo 25/11 là ngày chốt quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt. Cổ tức sẽ thanh toán với tỷ lệ 10% (1 cp nhận được 1,000 đồng), dự kiến vào ngày 24/12. Với hơn 127 triệu cp đang lưu hành, ước tính Công ty cần chi hơn 127 tỷ đồng để thực hiện.

Thiết bị Phụ Tùng Cơ Điện UPCoM: EMG trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% Có tỷ lệ chia cổ tức cao nhất chính là với 15% (1 cp nhận 1,500 đồng). EMG sẽ giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2020 vào 23/11 và cổ tức dự kiến về tay cổ đông vào 06/12. Với 3 triệu cp đang lưu hành, Công ty cần bỏ ra 4.5 tỷ đồng để thực hiện. Mức chi trả này của EMG bằng với 3 năm trước đó (2017-2019).

Doanh Nghiệp Chốt Quyền Chia Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu, Tiền Mặt (15/11 đến 19/11/2021)

CTCP May Sông Hồng (MSH): Ngày 10/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 45% (01 cổ phiếu nhận 4.500 đồng). Thời gian thanh toán 24/12/2021.

CTCP CENCON Việt Nam (CEN): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 3,5% (01 cổ phiếu nhận 350 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Đầu tư phát triển điện Miền Trung (SEB): Ngày 3/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 16/12/2021.

CTCP Hóa chất Việt Trì (HVT): Ngày 6/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 24/12/2021.

CTCP Xây lắp Thành An 96 (TA9): Ngày 2/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 16/12/2021.

CTCP Khoáng sản công nghiệp Yên Bái (YBM): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Vicem Thương mại Xi măng (TMX): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 15/12/2021.

Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (SEP): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 27/1202/21.

CTCP Lệ Ninh (LNC): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 0,35% (01 cổ phiếu nhận 35 đồng). Thời gian thanh toán 7/12/2021.

CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW): Ngày 30/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,7% (01 cổ phiếu nhận 570 đồng). Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Thiết bị (MA1): Ngày 1/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Xếp dỡ và dịch vụ cảng Sài Gòn (SAC): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Khoáng sản Fecon (FCM): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng). Thời gian thanh toán tiền vào 14/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ phát hành 4,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP): Ngày 3/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/1/2022.

CTCP Địa ốc Tân Bình (TBR): Ngày 26/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2021.

CTCP Xi măng La Hiên VVMI (CLH): Ngày 1/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Gạch ngói Đồng Nai (GND): Ngày 6/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2021.

Tổng công ty thương mại XNK Thanh Lễ (TLP): Ngày 26/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 0,37% (01 cổ phiếu nhận 37 đồng). Thời gian thanh toán 14/12/2021.

CTCP Logistics Vicem (HTV): Ngày 29/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 23/12/2021.

CTCP Cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp (DWS): Ngày 26/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,5% (01 cổ phiếu nhận 550 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề nhân sự.

CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4,24% (01 cổ phiếu nhận 424 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2021.

Tổng Công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP (TL4): Ngày 26/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 9/12/2021.

CTCP Địa ốc Sacom (SLD): Ngày 1/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,42% (01 cổ phiếu nhận 142 đồng). Thời gian thanh toán 31/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 80:1.

CTCP Địa ốc Sài Gòn (SGR): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/12/2021.

CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV): Ngày 3/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Tổng tỷ lệ chi trả 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 4/1/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên dự kiến vào 8/1/2022.

CTCP Đầu tư MST (MST): Ngày 10/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 24/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 2,62 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 4%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 26,2 tỷ đồng.

CTCP Vinatex Đà Nẵng (VDN): Ngày 22/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2021.

CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC): Ngày 26/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

CTCP Sông Đà 11 (SJE): Ngày 22/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 24/12/2021.

CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT): Ngày 25/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 10/11/2021.

CTCP Bê tông ly tâm điện lực Khánh Hòa (KCE): Ngày 26/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Thủy sản và thương mại Thuận Phước (THP): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 20/1/2022.

CTCP Thiết bị phụ tùng Cơ điện (EMG): Ngày 23/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 6/12/2021.

CTCP Công trình GTVT Quảng Nam (QTC): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Công trình giao thông Bà Rịa – Vũng Tàu (BGT): ngày 22/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11,1487% (01 cổ phiếu nhận 1.148,7 đồng). Thời gian thanh toán 6/12/2021.

Doanh Nghiệp Chốt Quyền Chia Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu, Tiền Mặt (1/10 đến 15/10/2021)

Tuần mới từ 11/10 đến 15/10/2021 có 25 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều cái tên quen thuộc với các nhà đầu tư như VEAM (VEA), Vietnam Rubber Group (GVR), Tổng Công ty xây dựng số 1 (CC1)…

Ngày 11/10/2021: TVS, BVS, TNP, PSP, TTL, HU4, PPH, HU6

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) phát hành hơn 8,84 triệu cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tổng tỷ lệ 9%, trong đó trả cổ tức tỷ lệ 7,6% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1,4%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 88,4 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và phát hành cổ phiếu thưởng lấy từ quỹ dự trữ tăng vốn điều lệ.

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 20/10/2021.

CTCP Cảng Thị Nại (TNP) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 1/11/2021.

CTCP Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ (PSP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 12/10/2021.

Tổng Công ty Thăng Long – CTCP (TTL) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 22/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 dự kiến vào 29/10-15/11/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng HUD4 (HU4) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 27/10/2021.

Tổng Công ty Phong Phú (PPH) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 20/10/2021.

CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (HU6) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 18/10/2021.

Ngày 12/10/2021: VEA, NWT, ICC, DBH, QLD

Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2020 tỷ lệ 4,627%. Thời gian thanh toán 15/11/2021.

CTCP Vận tải Newway (NWT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5%. Thời gian thanh toán 1/11/2021.

CTCP Xây dựng công nghiệp (ICC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 26/10/2021.

CTCP Đường bộ Hải Phòng (DBH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 26/10/2021.

CTCP Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn (QLD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,52%. Thời gian thanh toán 26/10/2021.

Ngày 13/10/2021: GVR, HTC, CC1

Ngày 13/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Viatnam Rubber Group) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 28/10/2021. Như vậy với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành Tập đoàn Cao su Việt Nam sẽ chi khoảng 2.400 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Vienam Rubber Group đạt 21.116 tỷ đồng doanh thu, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng 32,4% lên mức 5.076 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 3.700 tỷ đồng.

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 1/10/2021.

Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) phát hành gần 4,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 4%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 44 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối trên BCTC tổng hợp năm 2020 đã kiểm toán.

Ngày 14/10/2021: AAT, NDN, VMC, SNC, PCM, VDM, VHI

Ngày 14/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa (mã chứng khoán AAT) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 tổng tỷ lệ 21,5%, trong đó trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% và trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 11,5%. Theo đó Tiên Sơn Thanh Hóa sẽ chi 34,8 triệu đồng tiền mặt và phát hành 4 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Tiên Sơn Thanh Hóa đạt 287 tỷ đồng doanh thu, giảm 3,2% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 14 tỷ đồng, giảm 33,7% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. Tính đến 31/12/2020 Tiên Sơn Thanh Hóa còn hơn 76 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 29/10/2021.

CTCP Vimeco (VMC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 1/11/2021.

CTCP XNK Thủy sản Năm Căn (SNC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 19/11/2021.

CTCP Vật liệu xây dựng bưu điện (PCM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 0,34%. Thời gian thanh toán 1/11/2021.

CTCP Viện nghiên cứu dệt may (VDM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,1091%. Thời gian thanh toán 29/10/2021.

CTCP Kinh doanh và đầu tư Việt Hà (VHI) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,39%. Thời gian thanh toán 15/11/2021.

Ngày 15/10/2021: TET, BLN

CTCP Vải sợi may mặc Miền Bắc (TET) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 26/10/2021.

CTCP Vận tải và dịch vụ Liên Ninh (BLN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,3%. Thời gian thanh toán 29/10/2021.

Doanh Nghiệp Chốt Quyền Chia Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu, Tiền Mặt (08/10/2021)

DMC, TNC, CCL, TET, ICC, QNP, DBH, PCM, IN4, VDM vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC): Ngày 26/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2021.

CTCP Cao su Thống Nhất (TNC): Ngày 22/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 5/11/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển đô thị dầu khí Cửu Long (CCL): Ngày 25/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2021.

CTCP Vải sợi may mặc Miền Bắc (TET): Ngày 18/10 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 26/10/2021.

CTCP Xây dựng công nghiệp (ICC): Ngày 13/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/10/2021.

CTCP Cảng Quy Nhơn (QNP – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 22/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 17% (01 cổ phiếu nhận 1.700 đồng). Thời gian thanh toán 10/11/2021.

CTCP Đường bộ Hải Phòng (DBH): Ngày 13/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 26/10/2021.

CTCP Vật liệu xây dựng bưu điện (PCM): ngày 15/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 0,34% (01 cổ phiếu nhận 34 đồng). Thời gian thanh toán 1/11/2021.

CTCP In số 4 (IN4): Ngày 20/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 8/11/2021.

CTCP Viện nghiên cứu dệt may (VDM): Ngày 15/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,1091% (01 cổ phiếu nhận 610,91 đồng). Thời gian thanh toán 29/10/2021.

Mục Đích Của Việc Chia Cổ Tức là gì ?

Công việc kinh doanh nào là tạo ra lợi nhuận cho những chủ sở hữu của nó, và cổ tức là cách thức quan trọng nhất để việc kinh doanh thực hiện được nhiệm vụ này. Khi công việc kinh doanh của công ty tạo ra lợi nhuận, một phần lợi nhuận được tái đầu tư vào việc kinh doanh và lập các quỹ dự phòng, gọi là lợi nhuận giữ lại, phần lợi nhuận còn lại được chi trả cho các cổ đông, gọi là cổ tức. Việc thanh toán cổ tức làm giảm lượng tiền lưu thông đối với công việc kinh doanh, nhưng việc chia lời cho các chủ sở hữu, sau tất cả mọi điều, là mục tiêu cốt lõi của mọi doanh nghiệp.

Cổ tức bằng tiền sẽ làm giảm lượng tiền của doanh nghiệp trong việc kinh doanh, nhưng khi mua bán cổ phiếu NĐT luôn ưu tiên số 1 chọn các cổ phiếu có trả cổ tức bằng tiền.


Lựa chọn đầu tư là ở mỗi người, nhưng lựa chọn đúng sẽ quyết định rất lớn đến thành công trong tương lai. Chúc các bạn thành công!

*** Tất cả là quan điểm cá nhân và không được xem là lời khuyên đầu tư!

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức và khuyến nghị đầu tư chứng khoán hàng ngày theo đường link : Khuyến Nghị Đầu Tư Chứng Khoán. Và đừng quên một nút like trang  Facebook Đầu Tư Là Gì để cập nhật thêm tin tức và học hỏi thêm nhiều kiến thức về thị trường nhé. Mọi thắc mắc nhà đầu tư có thể bình luận ở phía dưới chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất.

Chúc cả nhà đầu tư hiệu quả

Xem thêm

8 Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán Cơ Bản Nhà Đầu Tư Phải Biết [ 2022 ]

8 Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán Cơ Bản Nhà Đầu Tư Phải Biết [ 2022 ]

Mỗi loại lệnh giao dịch chứng khoán đều có ý nghĩa và cách sử dụng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
0966192366