Danh Sách Cổ Phiếu Trả Cổ Tức Bằng Tiền Mặt Tháng Mười 2021

Cổ tức, Trả Cổ Tức Bằng Tiền Mặt là gì ? Là câu hỏi của nhiều NĐT khi tham gia vào mua bán cổ phiếu. Cổ tức (Dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền, cổ phiếu.

Mục đích cơ bản của bất kỳ công việc kinh doanh nào là tạo ra lợi nhuận cho những chủ sở hữu của nó, và cổ tức là cách thức quan trọng nhất để việc kinh doanh thực hiện được nhiệm vụ này. Khi công việc kinh doanh của công ty tạo ra lợi nhuận, một phần lợi nhuận được tái đầu tư vào việc kinh doanh và lập các quỹ dự phòng, gọi là lợi nhuận giữ lại, phần lợi nhuận còn lại được chi trả cho các cổ đông, gọi là cổ tức. Việc thanh toán cổ tức làm giảm lượng tiền lưu thông đối với công việc kinh doanh, nhưng việc chia lời cho các chủ sở hữu, sau tất cả mọi điều, là mục tiêu cốt lõi của mọi doanh nghiệp.

Cổ tức bằng tiền sẽ làm giảm lượng tiền của doanh nghiệp trong việc kinh doanh, nhưng khi mua bán cổ phiếu NĐT luôn ưu tiên số 1 chọn các cổ phiếu có trả cổ tức bằng tiền.

Bảng Khuyến Nghị Đầu Tư Chứng Khoán

Cập Nhật Hàng Ngày. Liên Hệ Ad Để Nhận Khuyến Nghị Đầu Tư Chứng Khoán Mới Nhất 24/7

Hiệu quả khuyến nghị 80% Cổ Phiếu khuyến nghị có Lãi

Đăng Ký Mở Tài Khoản Lịch Trả Cổ Tức 24/7

Trả Cổ Tức Bằng Tiền Mặt (1/10 đến 15/10/2021): Top 25 Cổ phiếu Trả Cổ Tức Bằng Tiền Mặt

Tuần mới từ 11/10 đến 15/10/2021 có 25 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều cái tên quen thuộc với các nhà đầu tư như VEAM (VEA), Vietnam Rubber Group (GVR), Tổng Công ty xây dựng số 1 (CC1)…

Ngày 11/10/2021: TVS, BVS, TNP, PSP, TTL, HU4, PPH, HU6

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) phát hành hơn 8,84 triệu cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tổng tỷ lệ 9%, trong đó trả cổ tức tỷ lệ 7,6% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1,4%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 88,4 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và phát hành cổ phiếu thưởng lấy từ quỹ dự trữ tăng vốn điều lệ.

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 20/10/2021.

CTCP Cảng Thị Nại (TNP) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 1/11/2021.

CTCP Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ (PSP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 12/10/2021.

Tổng Công ty Thăng Long – CTCP (TTL) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 22/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 dự kiến vào 29/10-15/11/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng HUD4 (HU4) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 27/10/2021.

Tổng Công ty Phong Phú (PPH) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 20/10/2021.

CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (HU6) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 18/10/2021.

Ngày 12/10/2021: VEA, NWT, ICC, DBH, QLD

Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2020 tỷ lệ 4,627%. Thời gian thanh toán 15/11/2021.

CTCP Vận tải Newway (NWT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5%. Thời gian thanh toán 1/11/2021.

Bộ 11 tài Liệu Chia Sẻ Miễn Phí Tới Các Nhà Đầu Tư Chứng Khoán

Vậy Để Nhận được Bộ 11 Tài Liệu Trên bạn Cần mở Tài Khoản Chứng Khoán của TechcomBank Thành công Theo Link Sau : https://dautulagi.com/tcbs

Đăng ký Mở Tài Khoản

Cách Nhận Bộ 11 Tài Liệu Đầu Tư CHứng Khoán

Sau Khi mở tài khoản chứng khoán TCBS Thành Công các bạn liên hệ với chúng tôi để Nhận Bộ 11 Tài Liệu Phía Trên chi tiết liên hệ: Facebook Đầu Tư Là Gì hoặc Zalo: 0966.192.366

CTCP Xây dựng công nghiệp (ICC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 26/10/2021.

CTCP Đường bộ Hải Phòng (DBH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 26/10/2021.

CTCP Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn (QLD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,52%. Thời gian thanh toán 26/10/2021.

Ngày 13/10/2021: GVR, HTC, CC1

Ngày 13/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Viatnam Rubber Group) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 28/10/2021. Như vậy với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành Tập đoàn Cao su Việt Nam sẽ chi khoảng 2.400 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Vienam Rubber Group đạt 21.116 tỷ đồng doanh thu, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng 32,4% lên mức 5.076 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 3.700 tỷ đồng.

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 1/10/2021.

Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) phát hành gần 4,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 4%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 44 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối trên BCTC tổng hợp năm 2020 đã kiểm toán.

Ngày 14/10/2021: AAT, NDN, VMC, SNC, PCM, VDM, VHI

Ngày 14/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa (mã chứng khoán AAT) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 tổng tỷ lệ 21,5%, trong đó trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% và trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 11,5%. Theo đó Tiên Sơn Thanh Hóa sẽ chi 34,8 triệu đồng tiền mặt và phát hành 4 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Tiên Sơn Thanh Hóa đạt 287 tỷ đồng doanh thu, giảm 3,2% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 14 tỷ đồng, giảm 33,7% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. Tính đến 31/12/2020 Tiên Sơn Thanh Hóa còn hơn 76 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 29/10/2021.

CTCP Vimeco (VMC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 1/11/2021.

CTCP XNK Thủy sản Năm Căn (SNC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 19/11/2021.

CTCP Vật liệu xây dựng bưu điện (PCM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 0,34%. Thời gian thanh toán 1/11/2021.

CTCP Viện nghiên cứu dệt may (VDM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,1091%. Thời gian thanh toán 29/10/2021.

CTCP Kinh doanh và đầu tư Việt Hà (VHI) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,39%. Thời gian thanh toán 15/11/2021.

Ngày 15/10/2021: TET, BLN

CTCP Vải sợi may mặc Miền Bắc (TET) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 26/10/2021.

CTCP Vận tải và dịch vụ Liên Ninh (BLN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,3%. Thời gian thanh toán 29/10/2021.

Trả Cổ Tức Bằng Tiền Mặt (08/10/2021): Top 10 Cổ phiếu Trả Cổ Tức Bằng Tiền Mặt

DMC, TNC, CCL, TET, ICC, QNP, DBH, PCM, IN4, VDM vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC): Ngày 26/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2021.

CTCP Cao su Thống Nhất (TNC): Ngày 22/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 5/11/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển đô thị dầu khí Cửu Long (CCL): Ngày 25/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2021.

CTCP Vải sợi may mặc Miền Bắc (TET): Ngày 18/10 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 26/10/2021.

CTCP Xây dựng công nghiệp (ICC): Ngày 13/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/10/2021.

CTCP Cảng Quy Nhơn (QNP – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 22/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 17% (01 cổ phiếu nhận 1.700 đồng). Thời gian thanh toán 10/11/2021.

CTCP Đường bộ Hải Phòng (DBH): Ngày 13/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 26/10/2021.

CTCP Vật liệu xây dựng bưu điện (PCM): ngày 15/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 0,34% (01 cổ phiếu nhận 34 đồng). Thời gian thanh toán 1/11/2021.

CTCP In số 4 (IN4): Ngày 20/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 8/11/2021.

CTCP Viện nghiên cứu dệt may (VDM): Ngày 15/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,1091% (01 cổ phiếu nhận 610,91 đồng). Thời gian thanh toán 29/10/2021.


Lựa chọn đầu tư là ở mỗi người, nhưng lựa chọn đúng sẽ quyết định rất lớn đến thành công trong tương lai. Chúc các bạn thành công!

*** Tất cả là quan điểm cá nhân và không được xem là lời khuyên đầu tư!

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức và khuyến nghị đầu tư chứng khoán hàng ngày theo đường link : Khuyến Nghị Đầu Tư Chứng Khoán. Và đừng quên một nút like trang  Facebook Đầu Tư Là Gì để cập nhật thêm tin tức và học hỏi thêm nhiều kiến thức về thị trường nhé. Mọi thắc mắc nhà đầu tư có thể bình luận ở phía dưới chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất.

Chúc cả nhà đầu tư hiệu quả

Xem thêm

Cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo là gì ? Danh sách các cổ phiếu bị cảnh báo năm 2021

[ Đầu Tư Là Gì ] Trong thời gian gần đây với ảnh hưởng không …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
0966192366