Công Thức Tính Tốc Độ Tăng Trưởng Cổ Tức Là Gì?

Công Thức Tính Tốc Độ Tăng Trưởng Cổ Tức Là Gì?

Chủ doanh nghiệp lớn hay nhỏ đều phải tính tốc độ tăng trưởng cổ tức, và sử dụng chúng để quyết định liệu họ có đủ vốn đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài hay không. Vậy công thức tính tốc độ tăng trưởng cổ tức là gì? Tính toán như thế nào?

I. Tốc Độ Tăng Trưởng Cổ Tức Là Gì?

1. Khái niệm tốc độ tăng trưởng cổ tức

– Tốc độ tăng trưởng cổ tức trong tiếng Anh là Dividend Growth Rate.

– Tốc độ tăng trưởng cổ tức là tỉ lệ phần trăm tăng trưởng hàng năm mà cổ tức của một cổ phiếu cụ thể trong một khoảng thời gian.

2. Hiểu rõ về tốc độ tăng trưởng cổ tức

Việc tính tốc độ tăng trưởng cổ tức là cần thiết để sử dụng mô hình chiết khấu cổ tức.

Nhiều công ty trưởng thành tìm cách tăng cổ tức trả cho các nhà đầu tư của họ một cách thường xuyên. Biết được tốc độ tăng trưởng cổ tức là đầu vào quan trọng cho các mô hình định giá cổ phiếu được gọi là mô hình chiết khấu cổ tức.

Tăng trưởng cổ tức tính toán tỷ lệ tăng trung bình hàng năm của cổ tức được trả bởi một công ty. Việc tính toán tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là cần thiết đối với việc sử dụng mô hình chiết khấu cổ tức để định giá cổ phiếu. Lịch sử tăng trưởng cổ tức mạnh mẽ có thể có nghĩa là cổ tức có khả năng tăng trưởng trong tương lai, điều này có thể báo hiệu khả năng sinh lời dài hạn.

Tốc độ tăng cổ tức là tốc độ tăng của cổ tức so với năm trước; nếu cổ tức năm 2018 là 2 đô la cho mỗi cổ phiếu và cổ tức năm 2019 là 3 đô la cho mỗi cổ phiếu, thì tốc độ tăng trưởng của cổ tức là 50%. Mặc dù nó thường được tính trên cơ sở hàng năm, nó cũng có thể được tính theo quý hoặc hàng tháng nếu được yêu cầu. Nó có thể được tính toán (sử dụng trung bình cộng) bằng cách cộng các tốc độ tăng trưởng lịch sử có sẵn và sau đó chia kết quả cho số giai đoạn tương ứng.

+=> Xem thêm: Cổ tức là gì? Tại sao Cổ Tức rất quan trọng khi đầu tư

Có thể tính toán tốc độ tăng trưởng cổ tức là cần thiết để sử dụng mô hình chiết khấu cổ tức. Mô hình chiết khấu cổ tức là một loại mô hình định giá an toàn. Mô hình chiết khấu cổ tức giả định rằng cổ tức ước tính trong tương lai – được chiết khấu bởi mức tăng trưởng nội bộ vượt quá tốc độ tăng trưởng cổ tức ước tính của công ty – xác định giá của một cổ phiếu nhất định. Nếu quy trình mô hình chiết khấu cổ tức dẫn đến một con số cao hơn giá hiện tại của cổ phiếu của một công ty, thì mô hình đó sẽ coi cổ phiếu bị định giá thấp hơn. Các nhà đầu tư sử dụng mô hình chiết khấu cổ tức tin rằng bằng cách ước tính giá trị kỳ vọng của dòng tiền trong tương lai, họ có thể tìm ra giá trị nội tại của một cổ phiếu cụ thể.

HỌC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIP 1 VS 1

Bộ 11 tài Liệu Chia Sẻ Miễn Phí Tới Các Nhà Đầu Tư Chứng Khoán

Vậy Để Nhận được Bộ 11 Tài Liệu Trên bạn Cần mở Tài Khoản Chứng Khoán của TechcomBank Thành công Theo Link Sau : https://dautulagi.com/tcbs

Đăng ký Mở Tài Khoản

Cách Nhận Bộ 11 Tài Liệu Đầu Tư CHứng Khoán

Mở tài khoản chứng khoán TCBS với Mã giới thiệu iWealth Partner: 105C698138 . Các bạn liên hệ với chúng tôi để Nhận Bộ 11 Tài Liệu Phía Trên chi tiết liên hệ: Facebook Đầu Tư Là Gì hoặc Zalo: 0966.192.366

Đăng Ký Học Đầu Tư Chứng Khoán Miễn Phí từ A-Z

Lịch sử tăng trưởng cổ tức mạnh mẽ có thể có nghĩa là có khả năng tăng trưởng cổ tức trong tương lai, điều này có thể báo hiệu lợi nhuận dài hạn cho một công ty nhất định. Khi một nhà đầu tư tính toán tốc độ tăng trưởng cổ tức, họ có thể sử dụng bất kỳ khoảng thời gian nào họ muốn. Họ cũng có thể tính toán tốc độ tăng trưởng cổ tức bằng cách sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất hoặc đơn giản bằng cách lấy một con số hàng năm đơn giản trong khoảng thời gian. Những người quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về tốc độ tăng trưởng cổ tức và các chủ đề tài chính khác có thể muốn xem xét đăng ký tham gia một trong những khóa học đầu tư tốt nhất hiện có.

II. Công Thức Tính Tốc Độ Tăng Trưởng Cổ Tức

Khi nói đến đầu tư thu nhập, có năm công thức mạnh mẽ mà các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá cổ tức. Chúng bao gồm lợi tức cổ tức, chi trả hàng năm, tỷ lệ chi trả, tăng trưởng cổ tức và Hệ thống xếp hạng lợi thế cổ tức (DARS). Năm công thức này được trình bày ở đầu mỗi trang đánh dấu trên cổ phiếu của cổ đông.

Công thức (sử dụng Trung bình số học) = (G1 + G2 + …… .. + Gn) / n

Trong đó:

 • Gi = Tăng trưởng cổ tức trong năm thứ i,
 • n = Số khoảng thời gian. Nó có thể được tính bằng phương pháp tỷ lệ tăng trưởng kép bằng cách sử dụng cổ tức ban đầu và cổ tức cuối cùng và số khoảng thời gian giữa các lần chia cổ tức.

Công thức sử dụng:

Tăng trưởng tổng hợp) = ((Dn / D0) ^(1 / n)) – 1

Trong đó:

 • Dn = Cổ tức cuối cùng
 • D0 = Cổ tức ban đầu
 • n = Số khoảng thời gian

Một nhà đầu tư có thể tính toán tốc độ tăng trưởng cổ tức bằng cách lấy giá trị trung bình hoặc theo phương pháp hình học để có độ chính xác hơn. Để làm ví dụ về phương pháp tuyến tính, hãy xem xét điều sau đây. Các khoản chi trả cổ tức của một công ty cho các cổ đông trong 5 năm qua là:

 • Năm 1 = $ 1,00
 • Năm 2 = 1,05 đô la
 • Năm 3 = 1,07 đô la
 • Năm 4 = $ 1,11
 • Năm 5 = $ 1,15

Để tính toán mức tăng trưởng từ năm này sang năm tiếp theo, hãy sử dụng công thức sau:

 Tăng trưởng cổ tức = Cổ tức năm X / (Cổ tức Năm (X – 1)) – 1

Trong ví dụ trên, tốc độ tăng trưởng là:

 • Tỷ lệ tăng trưởng năm 1 = N / A
 • Tỷ lệ tăng trưởng năm 2 = $ 1,05 / $ 1,00 – 1 = 5%
 • Tỷ lệ tăng trưởng năm 3 = 1,07 đô la / 1,05 đô la – 1 = 1,9%
 • Tỷ lệ tăng trưởng năm 4 = 1,11 đô la / 1,07 đô la – 1 = 3,74%
 • Tỷ lệ tăng trưởng Năm 5 = $ 1,15 / $ 1,11 – 1 = 3,6%

Mức tăng trưởng trung bình của bốn năm này là 3,56%. Để xác nhận điều này là chính xác, hãy sử dụng phép tính sau:

1 đô la x (1 + 3,56%) 4 = 1,15 đô la

Ví dụ: Ngoài ra, tỷ lệ tăng trưởng cổ tức có thể được sử dụng để định giá chứng khoán. Nó là một biến cần thiết trong Mô hình chiết khấu cổ tức (DDM). Mô hình chiết khấu cổ tức dựa trên ý tưởng rằng giá cổ phiếu hiện tại của công ty bằng giá trị hiện tại ròng của cổ tức trong tương lai của công ty.

Để định giá cổ phiếu của công ty, một cá nhân có thể sử dụng mô hình chiết khấu cổ tức (DDM). Mô hình chiết khấu cổ tức dựa trên ý tưởng rằng một cổ phiếu có giá trị bằng tổng các khoản thanh toán trong tương lai cho cổ đông, được chiết khấu trở lại thời điểm hiện tại. Mô hình chiết khấu cổ tức đơn giản nhất, được gọi là công thức của Mô hình tăng trưởng Gordon (GGM) là:

P = D1 / (r- g)

Trong đó:

 • P = Giá cổ phiếu hiện tại
 • g = Tốc độ tăng trưởng không đổi dự kiến ​​cho cổ tức, vĩnh viễn
 • r = Chi phí cố định của vốn cổ phần cho công ty (hoặc tỷ lệ lợi nhuận)
 • D1  = Giá trị cổ tức của năm tới

Trong ví dụ trên, nếu chúng ta giả định cổ tức năm tới sẽ là $ 1,18 và chi phí vốn cổ phần là 8%, thì giá hiện tại của mỗi cổ phiếu sẽ tính như sau: P = 1,18 đô la / (8% – 3,56%) = 26,58 đô la.

Liên Hệ Quảng Cáo Tại Đây

Xem thêm

Danh Mục 10 Cổ Phiếu Khuyến Nghị Mua Hôm Nay của TCBS Tháng Bảy 2024

Cổ phiếu khuyến nghị là các khuyến nghị do Đầu Tư Là Gì rà soát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
0966192366